сладкарска  работилница

В резултат от участие на „Сладкарска работилница - Габрово“ ЕООД в процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., на 02.09.2020г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-11692-C01, „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

 

Главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“.

 

Кратко описание на проекта: преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Бенефициент: „Сладкарска работилница - Габрово“ ЕООД

 

Обща стойност: 10000лв, от които 8500лв европейско и 1500лв национално съфинансиране.

 

Начало: 02.09.2020г.

Край: 02.12.2020г.

Публикувано на сайта на: 03.09.2020г.

Copyright © 1992-2020 Сладкарска работилница Габрово ЕООД. Всички права запазени!